Induló osztályok

"A" Osztály

5 éves technikumi képzés (Gazdálkodás és menedzsment ágazat – pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma)

Az „A” osztály 5 éves képzésben vesz részt és a 11-12. évfolyamon nyelvi tagozatos lesz, tehát heti 2 extra nyelvi órával egészül ki az órarendje. Választható nyelvek: angol és német

Az osztály 9. évfolyamtól kezdve tanul 2. idegen nyelvet az alábbi bontásban:

  • 9. évfolyam - Heti 3 óra
  • 10. éfolyam - Heti 3 óra
  • 11. évfolyam - Heti 3 óra
  • 12. évfolyam - Heti 2 óra
  • 13. évfolyam - Heti legalább 2 óra a tanuló választásától függően.

"B" Osztály

5 éves technikumi képzés + 1 év nyelvi előkészítővel (Gazdálkodás és menedzsment ágazat – pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma)

„B” osztály 6 éves képzésben vesz részt. Az első év egy nyelvi előkészítő év, ekkor az osztály 9.ny elnevezés alatt működik, majd a következő évben kezdik meg a 9. évfolyam tananyagának elsajátítását, és ekkor már 9.b osztályként indítják a tanévet.

A 9-12. évfolyamon az első idegen nyelvet emelt szinten oktatjuk.  első idegen nyelv: angol és német. VálaszthatóCsak az előkészítő évben közel 650 órában tanulják a főnyelvet a diákok, hogy még a középiskolai tanulmányaik alatt megszerezhessék a középfokú nyelvvizsgát. A közismereti és szakmai tantárgyakat magyar nyelven tanulja az osztály.

A 9. évtől megkezdjük a 2. idegen nyelv tanítását, és 3 éven keresztül, heti 3 órában, majd további 2 éven keresztül 2 órában biztosítjuk a folyamatos felkészülést a B2 szintű nyelvvizsgára. Így lehetőség van a tanulmányaik befejeztével megszerezni a 2. idegen nyelvből is a nyelvvizsgát, mely a továbbtanulás esetén plusz pontszámokat jelent.

"C" Osztály

5 éves két tanítási nyelvű technikumi képzés + 1 év nyelvi előkészítővel (Gazdálkodás és menedzsment ágazat – pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma)

„C” osztály 6 éves képzésben vesz részt. Az első év egy nyelvi előkészítő év, a két tanítási nyelvű képzés megalapozására, ekkor az osztály 9.kny elnevezés alatt működik, majd a következő évben térnek rá a 9. évfolyam tananyagának elsajátítására, és ekkor már 9.c osztályként kezdik a tanévet.

A két tanítási nyelvű képzés azt jelenti, hogy az angol nyelvet is emelt óraszámban tanulják, és ezen kívül minden tanévben 2 tantárgyat angol nyelven tanulnak a diákok: a történelmet és acélnyelvi civilizációt, emellett - lehetőség szerint - minden évben egy szakmai tantárgyat is angol nyelven tanítunk az osztálynak.

Ebben az osztályban kétnyelvű érettségi bizonyítványt és felsőfokú nyelvvizsgát kapnak a diákok, amennyiben a célnyelvből emelt szintű érettségit tett, és legalább két nyelven a tanult idegen nyelven érettségizett.

A 9. évtől megkezdjük a 2. idegen nyelv tanítását, és 3 éven keresztül, heti 3 órában, majd további 2 éven keresztül 2 órában biztosítjuk a folyamatos felkészülést a B2 szintű nyelvvizsgára. Így lehetőség van a tanulmányaik befejeztével megszerezni a 2. idegen nyelvből is a nyelvvizsgát, mely a továbbtanulás esetén plusz pontszámokat jelent.

BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

OM: 203061

1047 Budapest, Baross u. 72.

© Copyright Berzeviczy Gergely Technikum. 2021. Joomla weboldalak SiteFace Kft.

Search