BERZEVICZY „Berze-Börze” ALAPÍTVÁNY

BERZEVICZY „Berze-Börze” ALAPÍTVÁNY

Alapítványunkat egy volt tanítványunk Hegedűs Oszkár hívta életre 50.000 Ft tőkével. 1993-

ban jegyezte be a Fővárosi Bíróság 3909 szám alatt.

Alapítványunk neve és számlaszáma:

Berzeviczy „Berze-Börze” Alapítvány

OTP Bank Nyrt.

11704007-20054355

Alapítványunk céljai:

 • Az iskolai oktatás feltételeinek javítása,
 • a nyelvtanulás ösztönzése,
 • továbbtanulás támogatása,
 • iskolai és egyéb szabadidős programok (osztály és tanulmányi kirándulások, sportversenyek, kulturális programok) támogatása,
 • tanulmányi és egyéb versenyek támogatása, vetélkedők díjazásához hozzájárulás, a kiemelkedő tanulmányi és egyéb munka jutalmazása,
 • természetvédelem, környezetvédelem (békamentés, szelektív hulladékgyűjtés),
 • kulturális tevékenység támogatása, - gyermek és ifjúságvédelem, ifjúsági érdekképviselet támogatása.

Alapítványunk céljainak eléréséhez szükséges pénzt

 • a magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek adományaiból,
 • és a SZJA 1%-ából szerzi (2016. évben 414.025 Ft.).

Mire fordítjuk, az így megszerzett összegeket? (2016. évi adatok)

 1. A tanulmányi munka elismerésére. A jeles és kitűnő eredményt elért tanulóink félévenként 15-15 ezer Ft tanulmányi ösztöndíjat kapnak. Az elmúlt évben erre összesen 381.861 forintot fordítottunk. Tanulmányi versenyek díjazására: 100.482 Ft-ot fizettünk ki.
 2. Tanulók táborozásának támogatására: a Gólyatábor költségeihez 110.000 Ft-tal járultunk hozzá.)
 3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatásokra: 85.648 Ft-ot adtunk ki.

1%

Kérjük támogassa iskolánkat!

Kedves Szülők!

Köszönjük eddigi támogatásukat, és bízunk benne, hogy gyermekeik érdekében végzett munkánkat személyi jövedelemadójuk 1%-ával és anyagi lehetőségeikhez mérten egyéni adományaikkal a továbbiakban is segíteni fogják.

Alapítványunk neve és számlaszáma:

Berzeviczy „Berze-Börze” Alapítvány

OTP Bank Nyrt. 11704007-20054355

Adószám: 18047503-1-41

Amennyiben SZJA bevallását ügyfélkapun keresztül intézi, az eSZJA felületen külön nyilatkozat leadásával teheti meg felajánlását.

a „Berze-Börze” Alapítvány Kuratóriuma

BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

OM: 203061/003

1047 Budapest, Baross u. 72.

© Copyright Berzeviczy Gergely Technikum. 2024. Joomla weboldalak SiteFace Kft.

Search