Általános tudnivalók a központi írásbeli vizsgáról. (2021. január 23.)  

 

Általános tudnivalók a központi írásbeli vizsgáról. (2021. január 23.)

  • A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt– diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal hozni. 

 

  • A feladatlapokról

A központi írásbeli vizsgákhoz a feladatlapokat a vizsgák típusa és az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik el.

A magyar nyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

 

  • A feladatlapok kitöltése és időtartama (általános):

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

Megjegyzés:
Amennyiben a tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, és azt a jelentkezési lap mellékleteként egyidejűleg megküldték részünkre, akkor minden esetben a fenti eljárás az iskola által megküldött határozatban foglaltak szerint kerül lebonyolításra, kiegészítésre.


 

  • A feladatlapok kiértékelése

A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolja, hiszen a kitöltött feladatlapok egységesen értékelhetőek az oktatási hivatal által rendelkezésre bocsátott javítási útmutató alapján.

  • A kiértékelt feladatlapok megtekintése

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait 2021. január 29.-én 8:00:16:00 óra között (a pontos helyszín a járványügyi helyzetnek megfelelően kerül kihirdetésre) az iskola képviselőjének jelenlétében tekinthetik meg.

A dolgozatokról - kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel - másolat készíthető, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az értékelésre észrevétel tehető.

Amennyiben személyesen nem tudjuk Önöket a járványügyi helyzet miatt fogadni az iskola épületében, akkor a vizsgadolgozatot szkennelt formában a vizsgázónak elektronikus úton küldjük meg.

A központi vizsga eredményéről a vonatkozó rendelet előírása szerint iskolánk értékelő lapon közvetlenül értesíti a vizsgázókat, legkésőbb 2021. január 29-én. Az értékelő lap a központi írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazza. Ennek hitelesített példánya a megtekintéskor átvehető, vagy iskolánk szkennelt formában elektronikus úton küldi meg a vizsgázónak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az www.oktatas.hu oldalon a Felvételi a középfokú iskolákban a 2020/2021. tanévben című kiadványban további részletes információkat olvashatnak a középfokú felvételi eljárás menetére vonatkozóan.

 

BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

OM: 203061

1047 Budapest, Baross u. 72.

© Copyright Berzeviczy Gergely Technikum. 2021. Joomla weboldalak SiteFace Kft.

Search