Mi is az a szakgimnázium?

A szakgimnázium olyan középfokú oktatási intézmény, amely a gimnáziumival azonos érettségire történő felkészítés mellett szakmai képzést is nyújt.

Közismereti tantárgyak: a diákoknak magyar nyelvből és irodalomból, matematikából és történelemből ugyanannyi órájuk van egy héten, mint a gimnazistáknak −, sőt informatikából eggyel több. Az új, szakgimnáziumi tanterv készítői a természettudományos oktatást alakították át: a kilencedikesek heti 3 órában tanulnak „komplex természettudományt”, ami a biológia, földrajz, kémia és fizika tantárgyak különböző témaköreit tartalmazza. A 10. évfolyamtól pedig csak egy természettudományos tárgyat tanulnak, mégpedig azt, ami a választott szakmához leginkább passzol.

Szakmai tantárgyak: a közismereti órák mellett fennmaradó órakeretet szakmai tantárgyak töltik ki, tehát – évfolyamonként eltérő tantárgyakat eltérő óraszámokban – összesen kb. heti 10-12 órában tanulnak.

Érettségi vizsga: a szakgimnáziumokban ugyanolyan érettségi vizsgát tesznek a tanulók a közismereti tárgyakból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv) a 12. évfolyam végén, mint a gimnáziumokban, és 5. tantárgyként az ágazatban tanult szakmai tantárgyakból tesznek összevont, komplex érettségi vizsgát. A különböző ágazatokban indított osztályokban más-más szakképesítés szerezhető meg az érettségivel egyszerre.

BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

OM: 203061

1047 Budapest, Baross u. 72.

© Copyright Berzeviczy Gergely Technikum. 2020. Joomla weboldalak SiteFace Kft.

Search